Polityka Prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ FIRMĘ P.P.H. HORIZON s.c.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) oraz przepisami prawnymi, dotyczącymi ochrony danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :
  Barbara Dreger-Olszewska, właściciel firmy P.P.H. Horizon s.c. z siedzibą w Rębiechowie
  przy ulicy Storczykowej 13
  adres e-mail: dreger-olszewska@wp.pl
  kontakt: Storczykowa 13, 80-297 Rebiechowo
  tel stac.: 58 684 86 71
  kom: 501 393 158, 501 393 159
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane bedą w celu wykonania i
  sfinalizowania zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż
  instytucje publiczne tylko i wyłącznie w ramach wypełnienia obowiązków przypisanych
  przepisami prawa, by sprostać wymaganiom stawianym przez ustawę o działalności
  gospodarczej, a także w razie pojawienia się kontroli ze strony organów publicznych.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w
  przepisach ustawy, w celu zrealizowania transakcji, w razie reklamacji, aby wywiązać się z
  obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych, jest to
  niezbędne by nasza firma mogła zachować ciągłość działania przedsiębiorstwa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
  sprostowania , usunięcia , ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
  osobowych Pani/Pana narusza przepisy prawa i Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016
  roku.
 7. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
  niezbędne i konieczne do realizacji złożonego zamówienia.
 8. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania.